top of page

Asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterin nimi

  • Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

  • CrossFit Kirkkonummi Oy (2624974-4)

    • Eteläinen salmitie 1, 02430 Masala

    • Yhteyshenkilö: Timo-Pekka Koljonen

  • Puhelin 040-765 7561

  • Sähköposti: timo (at) crossfitkirkkonummi.com

YLEISTÄ

CrossFit Kirkkonummi Oy on sitoutunut suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä sekä noudattamaan Suomen henkilötietolakia. Asiakkaan tiedot on Wod Connect –laskutus ja treeniohjelmapalvelussa sekä mahdollisissa Asiakkaan ja Crossfit Kirkkonummen välisissä säilytetyissä sähköposteissa.

Mitä tietoja kerätään?

Nimi sekä yhteystietoja kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Tietojen lähde on Asiakas itse tai hänen lähiomainen, jos kyseessä on alaikäinen asiakas.

Mihin tietoja käytetään?

 

Henkilötietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden laskutusprosessien hoitamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä uutiskirjeiden ja tarjousten lähettämiseen. Emme luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille.

 

Miten tietoja suojataan?

 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asianmukaisesti tietoturvapalveluilla ja –käytännöillä. Tietoihin pääsy on rajoitettu vain CrossFit Kirkkonummen palveluksessa oleville niille henkilöille, joilla on asianmukainen tarve ko. tietoon.

 

Mitkä ovat asiakkaan oikeudet?

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa CrossFit Kirkkonummi Oy:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot. Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

bottom of page